Obchodní podmínky
Tvoríme handmade detské tapety, nálepky na stenu, tapety pre tínedžerov.
Nálepky na stenu, Nálepka na stenu, Detské tapety, tapety do detskej izby, Detské svetlo so senzorom pohybu, Detské svetlo s pohybovým senzorom, Nočné svetlo s pohybovým senzorom, Detské rozprávkové svetlo s pohybovým senzorm, darček pre deti, detská nočná lampa s pohybovým senzorom, detská lampička so senzorom pohybu, detská lampička s pohybovým senzorom,
16988
page-template-default,page,page-id-16988,theme-bridge,bridge-core-3.0.2,woocommerce-no-js,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.6,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-product-single-tabs-on-bottom,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22660

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

stanoví obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen „VOP“)

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava, IČO: 458 477 62

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Při objednávání jako fyzická osoba – nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud nakupujete jako právnická osoba (na firmu nebo živnost) v objednávce také uveďte vaše obchodní jméno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturační adresu pokud je odlišná od adresy doručení.

4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele, přičemž provozovatel si vyhrazuje právo na dodatečnou úpravu ceny objednaného zboží (provozovatel tedy negarantuje cenu zboží, která je uvedena na internetové stránce provozovatele v době uskutečnění objednávky, nakolik je tato závislá od změny dodavatelských cen předmětného zboží). Po odeslání objednávky na vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. Objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodán a pod.). Objednávku si může registrovaný objednatel zkontrolovat přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo (bydliště) nebo místo podnikání objednatele uvedeny v elektronickém formuláři s objednávkou. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo provozovatel dodá zboží vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

6. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednatel bere na vědomí, že uváděné termíny dodávek (dodací lhůty) mají pouze orientační charakter. Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že objednatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

8. Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel e-mailem nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení zboží.

9. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např. Pokud smluvní přepravce adresáta nenašel neoznámí o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, a pod. ), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, Provoz

V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele, např. Pokud smluvní přepravce adresáta nenašel neoznámí o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, apod.), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Smluvní pokuta je v takovém případě stanovena minimálně ve výši zaplaceného poštovného a maximálně ve výši 50% z celkové ceny objednávky. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 7 dnů ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

10. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) Objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebovaný nebo neúplný, provozovatel může vrátit objednateli kupní cenu sníženou o hodnotu poškození, zda opotřebení předmětného zboží a to ve výši min. 1% z celkové ceny zboží (v souladu s příslušnými ustanoveními § 457 občanského zákoníku).

11. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. „Akce“ nebo „výprodej“). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby uvedené u zvýhodněné ceně.

13. V případě, že objednatel se aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně. Při doručení objednávky do ČR objednatel platí cenu zboží a dopravu kurýrní službou v přepočtu na Kč dle aktuálního kurzu České národní banky (www.nbs.sk).

14. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

15. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude objednavatelovy poskytnuty.

16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, ve všech těchto případech provozovatel o tom informuje objednatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 15 kalendářních dnů stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

17. Objednatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby provozovatel zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a / nebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze. Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu po přihlášení.

Objednatel zrealizováním objednávky dává Provozovateli uvedený níže Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s § 11 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s § 11 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů

souhlasím se zpracováním, poskytnutím, zpřístupněním, kopírováním, skenováním všech údajů, které jsem uvedl (a) v rámci registrace provozovatelem za následujících podmínek:

Název provozovatele:

Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava, IČO: 458 477 62

Účel zpracování osobních údajů:

Prodej zboží, vystavení faktury a odeslání zboží kupujícímu.
Poskytování slev, bonusů vracejícím se klientům provozovatele.
Poučení o dobrovolnosti:

Dotyčná osoba není povinna souhlas udělit a poskytnutý souhlas lze odvolat. Poskytnutý souhlas platí do odvolání.

Poučení o právech dotčené osoby:

V případě, že klient přestane souhlasit se zpracováním osobních údajů, může požádat provozovatele o ukončení zpracování osobních údajů, v tomto případě se jeho osobní údaje zlikvidují.

Na základě písemné žádosti může klient vyžadovat informace o stavu zpracování svých osobních údajů, odpis osobních údajů, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo pokud došlo k porušení zákona.

Zpracovatelské operace s osobními údaji:

Osobní údaje nebudou zveřejňovat, nebudou poskytnuty třetím stranám a přeshraniční přenos osobních údajů se nebude uskutečňovat. Osobní údaje mohou být zpřístupněny: poskytovateli IT servisu, přepravní (kurýrní) společnosti a poskytovateli webhostingu.

Objednatel zrealizováním objednávky nebo projevením zájmu o reklamní nabídky a novinky registraci v části „Přihlaste se k odběru novinek – zdarma“ dává Provozovateli uvedený níže Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s § 11 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

v souladu s § 11 zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů

souhlasím se zpracováním, poskytnutím, zpřístupněním, kopírováním, skenováním všech údajů, které jsem uvedl (a) v rámci registrace provozovatelem za následujících podmínek:

Název provozovatele:

Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava, IČO: 458 477 62

Účel zpracování osobních údajů:

ï Propagace poskytovaných služeb a zboží poštou, telefonem a mailem.

Poučení o dobrovolnosti:

Dotyčná osoba není povinna souhlas udělit a poskytnutý souhlas lze odvolat. Poskytnutý souhlas platí do odvolání.

Poučení o právech dotčené osoby:

V případě, že klient přestane souhlasit se zpracováním osobních údajů – zasíláním nabídek, může požádat provozovatele o ukončení zpracování osobních údajů, v tomto případě se jeho osobní údaje zlikvidují a reklamní nabídky se mu již nebudou posílat.

Na základě písemné žádosti může klient vyžadovat informace o stavu zpracování svých osobních údajů, odpis osobních údajů, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo pokud došlo k porušení zákona.

Zpracovatelské operace s osobními údaji:

Osobní údaje nebudou zveřejňovat, nebudou poskytnuty třetím stranám a přeshraniční přenos osobních údajů se nebude uskutečňovat. Osobní údaje mohou být zpřístupněny: poskytovateli IT servisu, přepravní / kurýrní společnosti a poskytovateli webhostingu.

18. Objednatel po odeslání objednávky, nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat přes linku, která se nachází v emailech, které mu budou doručovány.

19. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.

20. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

21. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny VOP je splněna umístěním na internetové stránce obchodu.

Tyto VOP jsou platné od 01.08.2017.

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

Doručenie

Vždy se Nazim doručit Vám Vaši zásilku bezpečně a co nejdříve. Víme, že když si vyberete své oblíbené produkty, chcete ho mít doma čím dříve, proto Vaše zásilky v pracovní dny standardně doručujeme do 3 pracovních dnů.

V případě způsobu platby dobírkou plyne dodací lhůta dnem obdržení objednávky.

V případě způsobu platby převodem z účtu a platby kartou plyne dodací lhůta dnem připsání plné částky na účet prodávajícího (číslo účtu a variabilní symbol Vám přijde po objednání e-mailem)

Poplatky za přepravu:

Cena přepravy kurýrní společností: 5 s DPH

Transakční poplatky:

Poplatek za převod na účet: bezplatně
Poplatek za platbu v hotovosti při osobním převzetí: bezplatně
Poplatek za dobírku (platbu při doručení): bezplatně
Poplatek za platbu platební kartou: bezplatně
důležité:

Přeprava objednaného zboží se realizuje ve smyslu zasilatelských a přepravních podmínek smluvní kurýrní společnosti. Vaše zboží je během přepravy chráněn proti nárazům a poškození speciálním kartonovým obalem a bublinkovou fólií. V ceně dopravy je zahrnut přepravní obal, pojištění Vašeho zboží, dva pokusy o doručení zboží. Poplatky za doručení jsou zahrnuty do konečné ceny objednávky.

Doručení zásilky s objednaným zbožím je potvrzeno podpisem kupujícího na soupisce rozvozu smluvní kurýrní společnosti. Pokud není možné zásilku při prvním pokusu o doručení dodat, zanechá o tom zasílatel příjemci písemné oznámení. Zasílatel se potom pokusí o opětovné doručení zásilky následující pracovní den.

Při přebírání zásilky si dobře zkontrolujte její stav, pokud jeví balík známky poškození (zdeformovaný tvar, protékající obsah, ..), tak ji nepřebírejte a vypište reklamační list s pracovníkem kurýrní společnosti. V případě, že takový balík proberete a potvrdíte to svým podpisem, je další reklamace u dopravce nemožná a zásilka se považuje za doručenou.

Reklamácie

Každou Vaši objednávku se snažíme vyřídit s maximální pečlivostí.

Každá objednávka / zásilka se důkladně kontroluje před jejím zabalením a tak máte jistotu, že Vám zasíláme přesně to, co jste si objednali a v bezvadném stavu.

Naše zásilky přepravovány jen renomované zásilkové / kurýrní služby.

Pokud se něco ve vaší objednávce „pokazilo“ a Vy potřebujete objednávku reklamovat, prosím přečtěte si náš Reklamační řád …

Reklamační řád internetového obchodu

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen „RP“)

Úvodní ustanovení.

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě je společnost Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava, IČO 45847762

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací.

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:

kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, mailový a telefonický kontakt),
předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
komu je reklamace adresována,
datum podání reklamace,
podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

při poštovních zásilkách – den doručení reklamace do sídla Provozovatele včetně poškozené zásilky
při osobním doručení – datum na kopii reklamace, kterým Provozovatel potvrdí její doručení pokud její součástí je i poškozená zásilka
při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty Provozovatele a den doručení poškozené zásilky, přičemž rozhodující je den poslední události.
7. Poškozenou, neúplnou zásilku nebo opožděné doručení je třeba oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 dnů ode dne kdy měla být objednávka doručena příjemci. Reklamace mohou být vyřizovány:

telefonicky v pracovních dnech od 9:00 do 19:00 na čísle: +421904200300,
e-mailem na: info@maryprivee.com
poštou na adrese: Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava
Pokud chcete zboží, resp. zásilku reklamovat jako poškozenou je třeba doručit reklamované zboží / zásilku, (můžete tak učinit nejlépe až po dohodě s námi) na adresu společnosti: Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava

Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Po obdržení zboží Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem a dohodneme se s Vámi na řešen problému k Vaší spokojenosti. Každou reklamaci se budeme snažit vyřídit ihned, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace

8. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

9. Provozovatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Vrácení zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů. Přímé náklady na vrácení zboží nese objednatel. Zákazník je povinen oznámit vrácení zboží provozovateli předem e-mailem, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktury na které bylo zboží zakoupeno. Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny do 15 dnů bankovním převodem na jím určený účet, pokud se s provozovatelem nedohodnou jinak.

V souladu s § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele,
nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.
V souladu s výše uvedeným zákonem jsou potraviny, nápoje a ostatní výrobky z obsahu dárkových balení klasifikovány jako zboží, které po otevření nelze vrátit a proto může být tento druh zboží vráceno pouze v původním neporušeném obalu, nepoškozené a nepoužité.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 01.08.2017

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

V Bratislave 01.08.2017

Jednatel: Marianna Plachá Floreková

Alternativní řešení sporů

1.Nakupujúci – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@maryprivee.com), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

2.Spotrebiteľ může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3.Alternatívne řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

4.Zoznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR.

V Bratislavě 01.08.2017