Reklamace
Tvoríme handmade detské tapety, nálepky na stenu, tapety pre tínedžerov.
Nálepky na stenu, Nálepka na stenu, Detské tapety, tapety do detskej izby, Detské svetlo so senzorom pohybu, Detské svetlo s pohybovým senzorom, Nočné svetlo s pohybovým senzorom, Detské rozprávkové svetlo s pohybovým senzorm, darček pre deti, detská nočná lampa s pohybovým senzorom, detská lampička so senzorom pohybu, detská lampička s pohybovým senzorom,
16992
page-template-default,page,page-id-16992,theme-bridge,bridge-core-3.0.2,woocommerce-no-js,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.6,qode-page-transition-enabled,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-product-single-tabs-on-bottom,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-22660

REKLAMACE

Každou Vaši objednávku se snažíme vyřídit s maximální pečlivostí.

Každá objednávka / zásilka se důkladně kontroluje před jejím zabalením a tak máte jistotu, že Vám zasíláme přesně to, co jste si objednali a v bezvadném stavu.

Naše zásilky přepravovány jen renomované zásilkové / kurýrní služby.

Pokud se něco ve vaší objednávce „pokazilo“ a Vy potřebujete objednávku reklamovat, prosím přečtěte si náš Reklamační řád …

Reklamační řád internetového obchodu

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen „RP“)

Úvodní ustanovení.

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě je společnost Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava, IČO 45847762

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží.

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací.

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:

kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, mailový a telefonický kontakt),
předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
komu je reklamace adresována,
datum podání reklamace,
podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.
3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

při poštovních zásilkách – den doručení reklamace do sídla Provozovatele včetně poškozené zásilky
při osobním doručení – datum na kopii reklamace, kterým Provozovatel potvrdí její doručení pokud její součástí je i poškozená zásilka
při doručení elektronickou poštou – den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty Provozovatele a den doručení poškozené zásilky, přičemž rozhodující je den poslední události.
7. Poškozenou, neúplnou zásilku nebo opožděné doručení je třeba oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 dnů ode dne kdy měla být objednávka doručena příjemci. Reklamace mohou být vyřizovány:

telefonicky v pracovních dnech od 9:00 do 19:00 na čísle: +421904200300,
e-mailem na: info@maryprivee.com
poštou na adrese: Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava
Pokud chcete zboží, resp. zásilku reklamovat jako poškozenou je třeba doručit reklamované zboží / zásilku, (můžete tak učinit nejlépe až po dohodě s námi) na adresu společnosti: Fine ART STUDIO, s.r.o., Strmý vršek 33, 841 06 Bratislava

Zboží v žádném případě nezasílejte na dobírku. Po obdržení zboží Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem a dohodneme se s Vámi na řešen problému k Vaší spokojenosti. Každou reklamaci se budeme snažit vyřídit ihned, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace

8. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Provozovatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Provozovatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

vrácení zboží

Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 7 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů. Přímé náklady na vrácení zboží nese objednatel. Zákazník je povinen oznámit vrácení zboží provozovateli předem e-mailem, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktury na které bylo zboží zakoupeno. Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny do 15 dnů bankovním převodem na jím určený účet, pokud se

se s provozovatelem nedohodnou jinak.

V souladu s § 12 odst. 5 výše uvedeného zákona objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele,
nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.
V souladu s výše uvedeným zákonem jsou potraviny, nápoje a ostatní výrobky z obsahu dárkových balení klasifikovány jako zboží, které po otevření nelze vrátit a proto může být tento druh zboží vráceno pouze v původním neporušeném obalu, nepoškozené a nepoužité.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti od 01.08.2017

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

V Brartislave 01.08.2017

Jednatel: Marianna Plachá Floreková

Alternativní řešení sporů

1.Nakupujúci – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@maryprivee.com), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva . Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

2.Spotrebiteľ může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

3.Alternatívne řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

4.Zoznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR.

V Bratislavě 01.08.2017